La caixa de Pandora

 

[Democràcia o jocs de poder]

Sentint els discursos polítics, es transmet la idea que el sistema democràtic és el millor de tots. Però la democràcia actual no és aquella democràcia grega on els ciutadans s’auto-governaven i auto-regulaven, la democràcia moderna s’identifica amb l’atorgament de l’autoritat a les persones escollides per ocupar els càrrecs polítics, perquè prenguin les decisions polítiques, promoguin les lleis i administrin els bens públics. La nostra participació actualment en la democràcia es limita a votar. Que poder és aquest? Quina garantia tenim que van a fer tot el que han promès? Considerar que pel simple fet de fer eleccions, un país és democràtic, és erroni. La democràcia és alguna cosa mes.
Però si el poder real és econòmic, té sentit parlar de democràcia? La capacitat d’influència dels lobbies en matèries d’interès públic són il·legítimes ja que són instàncies que no han estat triades per la ciutadania?

la-caixa-de-pandora