Zombi Machine

La màquina ludòpata de l’especulació

(cat)

Zombie Machine
1. f. Joc que permet projectar de forma atzarosa, desinteressada i gens compromesa la qual, en lloc de construir ciutat, genera espais zombis.
2. f. Objecte tan bizarre com la permanent situació de “terrain vague” dels espais zombis.
3. f. La màquina definitiva per a ludòpates de l’especulació.

(esp)

Zombie Machine
1. f. Juego que permite proyectar de forma azarosa, desinteresada y nada comprometida la cual, en lugar de construir ciudad, genera espacios zombis.
2. f. Objeto tan bizarro como la permanente situación de “terrain vague” de los espacios zombis.
3. f. La máquina definitiva para ludópatas de la especulación.

Instal·lació  col·laborativa amb Blanca Machuca i Joan Vitòria

Taller Espais Zombis. IDentistat. Translocacions

http://www.nuvol.com/critica/translocar-se-o-morir-o-esdevenir-zombi/

http://elglobusvermell.org/translocacions-a-larts-santa-monica/